دسته بندی مطالب
مدیر توزیع برق شهرستان محلات از تبدیل 100درصدی سیم های شبکه توزیع برق روستایی این شهرستان به کابل خودنگهدار خبر داد.
1398/10/28
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از بهینه سازی 461پست برق طی 9ماه سال جاری دراستان خبرداد.
1398/10/24
مدیرتوزیع برق شهرستان خمین از تبدیل شبکه فشار ضعیف 5روستای خمین به کابل خودنگهدار خبرداد.
1398/10/21
مراسم تحلیف و سوگندنامه کارکنان جدید الاستخدام شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی برگزار شد.
1398/10/14
Powered by DorsaPortal