دسته بندی مطالب
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو خدمات الکترونیکمنو خدمات الکترونیک
متقاضیان و مشترکین برق
پیمانکاران و سازمانها
خاموشیهای برق
خدمات عمومی
غیر فعال - منو بالا
Expand منو عمودیمنو عمودی
غیر فعال - منواصلی جدید
غیرفعال-منوبالاجدید
Collapse منوی پر کاربردمنوی پر کاربرد
پرداخت الکترونیکی قبوض
خدمات الکترونیک
شناسنامه خدمات الکترونیکی
شناسنامه خدمات الکترونیک
Collapse منوی در ارتباطمنوی در ارتباط
معاونت برنامه ریزی و مهندسی
معاونت مالی و پشتیبانی
مدیر عامل
معاونت منابع انسانی
معاونت بهره برداری و دیسپاچینگ
معاونت خدمات مشترکین
مدیر آموزش
مدیر دفتر بازار برق
مدیر امور کارکنان و رفاه
مدیر امور بهره برداری
مدیر امور دیسپاچینگ
مدیر امور پشتیبانی و تدارکات
مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات
مدیر امور مالی
مدیر دفتر کنترل پروژه
رئیس دفتر هئیت مدیره
مدیر دفترفناوری اطلاعات و ارتباطات
مدیر دفتر روابط عمومی
مدیر دفتر برنامه ریزی
مدیر دفتر حراست و امور محرمانه
مدیر امور مهندسی
مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
مدیریت توزیع برق اراک
مدیریت توزیع برق شرق اراک
مدیریت توزیع برق غرب اراک
مدیریت توزیع برق خمین
مدیریت توزیع برق آشتیان
مدیریت توزیع برق دلیجان
مدیریت توزیع برق محلات
مدیریت توزیع برق فراهان
مدیر دفتر نظارت بر فروش و وصول مطالبات
مشاور مدیر عامل
مدیریت بحران
مدیر دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
مشاور مدیر عامل در امور بهره برداری
مدیر دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری
مدیر دفتر خدمات غیر حضوری
مدیر دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازه گیری
مدیر دفتر مدیریت مصرف
قائم مقام مدیر عامل در توزیع برق شهرستانهاPowered by DorsaPortal