دسته بندی مطالب
معرفی هیئت مدیره و مدیرعامل

جناب آقای مهندس محمد اله داد

پست الکترونیک : manager(at)mpedc.ir

شماره تماس : (32228050)

مدرک تحصیلی :کارشناس مهندسی برق -کارشناس ارشد مدیریت تحول

سوابق کاری :

مدیر دیسپاچینگ توزیع نیروی برق استان زنجان

عضو هئیت مدیره توزیع نیروی برق جنوب کرمان 
عضو هیئت مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک استان کرمان
معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق شمال کرمان 
رئیس هئیت مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی (هم اکنون )

برقراری ارتباط

 جناب آقای مهندس محمود محمودی

پست الکترونیک : m.mahmoudi(at)mpedc.ir

شماره تماس : (32211008)

مدرک تحصیلی : کارشناس برق قدرت -کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

سوابق کاری : مدیر دفتربرنامه ریزی وبودجه -مدیراموربرق شهرستان اراک

-مدیر توزیع برق شهرستان اراک -معاون برنامه ریزی ومهندسی

برقراری ارتباط

 جناب آقای حسن ریاحی نسب 

پست الکترونیک : mov.m.ensani(at)mpedc.ir

شماره تماس : (32241012)

مدرک تحصیلی :  کارشناس مدیریت صنعتی- کارشناسی ارشد

مدیریت بازرگانی

سوابق کاری : مدیر امور کارکنان و رفاه - دفتر هیئت مدیره و مدیر عامل -

مدیر دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات-معاون منابع انسانی
 

برقراری ارتباط

 

جناب آقای مهندی داود منصوری

پست الکترونیک : mov.b.mohandesi@mpedc.ir

شماره تماس : (32211008)

مدرک تحصیلی : کارشناس برق قدرت -کارشناسی ارشد

مدیریت دولتی

سوابق کاری : مدیر امور برق نواحی شمال --معاون بهره برداری و دیسپاچینگ -

معاون برنامه ریزی و مهندسی

برقراری ارتباط

 
 (نکته: جهت جلوگیری از هجوم ایمیل‌های تبلیغاتی و هرزنامه، اعلام پست الکترونیک با فرمت
غیر قابل شناسایی توسط ربات های الکترونیک در متن بالا درج شده است.
به جای (at)، کارکتر @ را قراردهید و فواصل قبل و بعد آن را نیز بردارید.)
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/23
تعداد بازدید:
7688
Powered by DorsaPortal