دسته بندی مطالب
فرم های تفاهم نامه همکاری
نام طرح
تاریخ بارگزاری
حجم فایل (KB) نوع فایل
لینک دانلود فرم
صنعتی
فرم تفاهم نامه طرح ذخیره عملیاتی
1400/01/23 
741 PDF
دریافت فایل
فرم تفاهم نامه طرح اوج بار
 1400/01/23 731 PDF 
دریافت فایل
فرم تفاهم نامه طرح جمعه کاری
1400/01/23 
731  PDF دریافت فایل
فرم تفاهم نامه طرح تعطیلات و تعمیرات
1400/01/23 
742  PDF دریافت فایل
فرم تفاهم نامه طرح تعیین ساعت کار
1400/01/23 
731  PDF دریافت فایل

کشاورزی
فرم تفاهم نامه مشترکین کشاورزی
1400/01/23 
752 PDF
دریافت فایل
 
سایر
فرمهای تفاهم نامه مشترکین اداری و سایر مصارف
1400/01/23 
748  PDF دریافت فایل
 فرم تفاهم نامه مشترکین ایستگاه گاز فشرده
1400/01/23 
742
 PDF دریافت فایل
 فرم تفاهم نامه مولدهای اضطراری و خود تامین  1400/01/23 759  PDF دریافت فایل
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/01/24
تعداد بازدید:
2031
Powered by DorsaPortal